Reikniblinda

Stærðfræðileiðrétting

Lesblind.is býður upp á námskeið fyrir þá sem eiga í erfiðleikum með stærðfræði. Það kallast stærðfræðileiðrétting.

Davis ráðgjafi vinnur með einstaklingi í 5 – 8 daga. Námskeiðið tekur styttri tíma ef viðkomandi hefur áður farið í lesblindugreiningu.

Námskeiðið er sniðið að þörfum hvers og eins. Að loknu Davis greiningarviðtali er lengd þess og innihald skipulagt nánar.

Innifalið í námskeiðinu er þjálfun stuðningsaðila og nauðsynleg námsgögn sem þarf til þess að vinna áfram með það sem kennt var á námskeiðinu.

Davis stærðfræðileiðrétting er fyrir 9 ára og eldri.

Á námskeiðinu er lögð mikil áhersla á að byggja upp sjálfstraust eintaklingsins og öryggi gagnvart stærðfræði.

Reikniblinda

Stærðfræðiörðugleikar - dyscalculia eða reikniblinda kallast það ef fólk á í erfiðleikum með að læra stærðfræði. Þeim fylgir oft lesblinda (þó er það alls ekki algilt) og athyglisbrestur. 

Orð og tákn sem lýsa aðgerðum í stærðfræði valda oft ruglingi í huga fólks sem er sjónrænt í hugsun og með mikla rýmisgreind (visual-spatial).

Með Davis aðferðinni er tekið á rót vandans sem veldur því að sumir lenda í erfiðleikum við að læra stærðfræði með hefðbundnum kennsluaðferðum.

 

 

 

Ná stjórn á skynvillu

Eins og í Davis lesblinduleiðréttingunni er fyrsta skrefið í stærðfræðileiðréttingunni að kenna einstaklingnum að ná stjórn á skynvillu. Þegar nemendurnir eru vissir um að skynjun þeirra er stöðug geta þeir leyst allan rugling varðandi stærðfræðina með aðferðum sem byggja á þeirra eigin sköpunargáfu og hugvitsemi.

Þættir sem unnið er með:

 • Grunnhugtökin sem þarf að skilja til þess að skilja og læra stærðfræði: Breyting, á undan, á eftir, orsök, afleiðing, orsaka-samband, tími, röð og röð og regla
 • Tölur, tölustafi, fjölda, telja
 • Sætisgildi
 • Reikningsaðgerðir
 • Almenn brot og tugabrot
 • Orð sem valda erfiðleikum í orðadæmum
 • Margföldunartaflan
 • Tími – klukkan, tímaskyn
 • Nota dagatal
 • Peningar, gefa tilbaka
 • Röð og rökfærslu
 • Lesskilningsæfingar til þess að skilja orðadæmi
 • Annað eftir þörfum einstaklingsins

Meistra kveikjuorð

Nemandinn lærir aðferðir til þess að leiðrétta stærðfræðiörðugleikana. En í því felst að meistra 21 kveikjuorð sem notuð eru í stærðfræði. Þegar búið er að meistra öll grunnhugtökin sem þarf til þess að skilja  stærðfræði verður eftirleikurinn auðveldur.

Hafa samband við Davis ráðgjafa...