Einkenni lesblindu

37 algeng einkenni lesblindu ©1992, Ronald D. Davis

Um það bil 10 af eftirfarandi einkennum má sjá í fari flestra lesblindra. Einkennin geta verið breytileg frá degi til dags og mínútu til mínútu. Traustasta einkenni lesblindra er óstöðugleikinn.

Almennt
 • Virðist skýr, mjög greindur og vel máli farinn en slakari í lestri, skrift og stafsetningu en jafnaldrar almennt.

 • Stimplaður latur, vitlaus, kærulaus, óþroskaður, barnalegur, leggur ekki nógu hart að sér eða með hegðunarvandamál.

 • Er ekki ,,nógu langt á eftir” eða ,,nógu slakur” til að fá aðstoð í skóla.

 • Er með háa greindarvísitölu en útkoma á bóklegum prófum er léleg. Úkoma á munnlegum prófum er betri en á skriflegum prófum.

 • Telur sig heimskan, og hefur lélegt sjálfsálit. Felur eða hylmir yfir veikleika sína með snjöllum aðferðum; kemst auðveldlega í tilfinningalegt ójafnvægi út af lestri eða prófi í skólanum.

 • Býr yfir miklum hæfileikum í listum, leiklist , tónlist, íþróttum, meðferð véla, frásagnarlist, sölumennsku, viðskiptum, hönnun, byggingarlist og verkfræði.

 • Virðist detta út eða gleyma sér oft í dagdraumum; týnist auðveldlega eða missir tímaskyn.

 • Á erfitt með að halda athyglinni; virðist of- eða vanvirkur (dagdreyminn).

 • Lærir best með því að framkvæma, sjá, gera tilraunir, athuga, skoða og með sjónrænum áreitum.

 Sjónskynjun, lestur og stafsetning
 • Kvartar yfir svima, höfuðverk eða magaverk meðan verið er að lesa.

 • Bókstafir, tölur, orð, raðir eða munnlegar útskýringar valda ruglingi hjá viðkomandi.

 • Endurtekur, ruglast á, bætir við, sleppir úr, víxlar stöfum, orðum og tölustöfum í lestri.

 • Kvartar yfir að finnast eða sjá stafi og texta hreyfast meðan á lestri og ritun stendur.

 • Virðist eiga við sjónræn vandamál að stríða þó svo að augnlæknir finni ekkert að augunum og sjóninni.

 • Mjög athugull eða vantar dýptar- og jaðarskyn.

 • Les og endurles með litlum árangri varðandi lesskilning.

 • Stafsetur samkvæmt hljóðaaðferð. Stafsetning mjög misjöfn.

Heyrn og mál
 • Hefur mjög góða (of mikla) heyrn; heyrir hluti sem ekki hafa verið sagðir eða sem aðrir hafa ekki heyrt; öll hljóð trufla viðkomandi.

 • Á erfitt með að koma hugsunum sínum í orð; talar í ókláruðum setningum; hikar; stamar undir álagi; mismælir sig þegar notuð eru löng orð eða víxlar setningarhlutum, orðum og atkvæðum þegar hann er að tala.

 

 Lesblinduskimun á netinu

online_assm_60x40

 Þú getur smellt á hlekkinn On-line Davis dyslexia assessment og gert könnun á sjálfum þér á www.testdyslexia.com. 

Ritun og hreyfifærni
 • Á í erfiðleikum með ritun eða að skrifa eftir upplestri; blýantsgrip óvenjulegt, rithönd misjöfn eða ólæsileg.

 • Klunnalegur, léleg samhæfing, lélegur í bolta- eða hópíþróttum; á í erfiðleikum með fín- og/eða grófhreyfingar; bíl-, sjó- eða flugveikur.

 • Getur verið jafnhentur og ruglast oft á hægri/vinstri, yfir/undir.

Stærðfræði og tímastjórnun
 • Á erfitt með að segja til um tímasetningu, stjórna tímanum, læra hluti þurfa að vera í ákveðinni röð (vikudagana, mánuði, margföldunartöfluna o.fl.), eða að vera stundvís. 

 •  Notar puttana eða önnur brögð við útreikninga í stærðfræði; veit svörin við dæmunum en getur ekki sýnt útreikning á blaði.

 • Kann að telja en á erfitt með að telja hluti og eiga við peninga.

 • Getur reiknað talnadæmi en á erfitt með orðadæmi; á í erfiðleikum með algebru og flóknari stærðfræði.

Minni og hugsun
 • Man mjög vel það sem hann hefur upplifað (langtímaminni), staði og andlit.

 • Man illa atburðaröð, staðreyndir og atriði/upplýsingar sem viðkomandi hefur ekki upplifað.

 • Hugsar aðallega í myndum og tilfinningum, ekki með hljóðum eða orðum (lítið innra tal).

Hegðun, heilsa, þroski og persónuleiki
 • Sérstaklega óskipulagður eða áráttukennt skipulag.

 • Getur verið trúðurinn í bekknum, vandræðagemsi eða of hljóður.

 • Óvenju bráð- eða seinþroska (tala, skríða, ganga, reima skó).

 • Fær oft eyrnabólgu; viðkæmur fyrir mat (mataróþol), aukaefnum og efnavörum.

 • Sefur mjög fast eða mjög laust; vætir rúmið lengur en eðlilegt telst.

 • Sterk réttlætistilfinning; tilfinninganæmur; með fullkomnunaráráttu.

 • Mistök og einkennin aukast verulega ef viðkomandi kemst í uppnám, í tímaþröng, við tilfinningalegt álag eða veikindi.